&noscript=1 />

EEN DUURZAME TUIN MET HET NL TUINLABEL A

Wilt u een tuin die écht duurzaam is? Kies dan voor een tuin met een NL Tuinlabel A. Zo’n tuin is gemaakt met duurzame materialen, draagt bij aan de biodiversiteit, is klimaatbestendig en goed voor vlinders, bijen, vogels en andere tuindieren. Janse & Berkhof Tuinen kan zo’n duurzame tuin voor u ontwerpen, aanleggen én certificeren.

WANNEER IS EEN TUIN EIGENLIJK DUURZAAM?

Bij de aanleg van een duurzame tuin letten we op veel punten. Hieronder noemen we er een paar:

●      Gevarieerde beplanting: een duurzame tuin is het hele jaar door groen of in bloei doordat er een goede mix van planten, bomen en kruiden is toegepast. De beplanting is zowel laag als hoog en biedt zo een natuurlijke leefomgeving met beschutting voor insecten, vogels en andere dieren. Hierdoor neemt de biodiversiteit toe.

●      Duurzame materialen: bij de aanleg van een duurzame tuin worden materialen gebruikt die een zo laag mogelijke milieu-impact hebben. Zijn de grondstoffen hernieuwbaar, wat is de levensduur van het materiaal, welke behandelingen zijn er toegepast en was er vervuilend transport nodig? Daar letten we op.

●      Hittereductie: de zomers in Nederland worden steeds heter. In een duurzame tuin blijft het toch aangenaam, doordat beplanting voor schaduw zorgt en hitte opneemt.

●      Waterberging: in een duurzame tuin wordt hemelwater tijdelijk opgeslagen in de bodem en gefaseerd afgevoerd. Dat heeft tal van voordelen. De tuin blijft groener, er is minder drinkwater nodig om te sproeien, de kans op wateroverlast bij piekbuien neemt af en het is goed voor de grondwaterstand.

WAT HOUDT HET NL TUINLABEL PRECIES IN?

Het NL Tuinlabel is een duurzaamheidskeurmerk voor tuinen. U kunt het vergelijken met het energielabel voor woningen. Een tuin met een NL Tuinlabel A is het meest duurzaam, een tuin met het label G het minst duurzaam. Voor het label wordt de tuin aan de hand van een checklist beoordeeld op tal van punten. Het keurmerk voor de tuin is ontwikkeld door NL Greenlabel in samenwerking met Royal Haskoning DHV.

Kennis maken?

Neem contact met ons op.