Innovatieve groene keerwand draagt bij aan biodiversiteit

Van kale betonnen wanden naar groene planten en vrolijke bloeiers

De biokeerwand bestaat uit een 28 meter lange betonwand met gaten, waarin beplanting en insectenhotels worden aangebracht. Net als de reguliere variant vangt ook deze keerwand niveauverschillen in het maaiveld op. Alleen biedt deze een groen aanzicht en draagt bij aan de biodiversiteit.

Pilotproject in samenwerking met een ecoloog

Onlangs zijn de eerste biokeerwanden geplaatst op een locatie aan de Noordenweg in Voorthuizen. Een ecoloog van BTL Advies meet in dit proefproject de komende twee jaar wat de daadwerkelijke toename in insectenaantallen is. “Het is de bedoeling om op een stuk uitgeputte landbouwgrond weer een prachtig stukje natuur te ontwikkelen”, vertelt grondeigenaar Poppe Braam. “Zo komt er onder meer een bloemrijk weiland, een amfibieënvijver, een voedselbos en een rietveld. Normaliter zou zo’n vlak weidelandschap niet de meest logische plek zijn voor een keerwand, maar in dit geval is het een mooie manier om het uitzicht op rondweg de Voortse Ring op een mooie manier weg te werken en tegelijk aan vermeerdering van biodiversiteit te werken.”

Circulair product dat CO2 absorbeert

De biokeerwand past binnen de wens van Bosch Beton om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Bosch Beton gebruikt voor dit ontwerp 10% minder grondstoffen en de biokeerwand is bovendien circulair, oftewel volledig her te gebruiken. Door planten te plaatsen verandert bovendien een anders kale betonwand in een groene wand die CO2 absorbeert. Biodiversiteit en natuur nemen wereldwijd in rap tempo af en op deze manier kan het bedrijf daaraan een steentje bijdragen.

Biologisch gekweekte planten die insecten aantrekken

Bij de ontwikkeling van de biokeerwand werkte Bosch Beton nauw samen met NL Greenlabel hovenier Janse & Berkhof Tuinen. “Voor de beplanting hebben we gekozen voor biologisch gekweekte planten die goed verticaal kunnen groeien en voldoende voedsel produceren voor insecten”, vertelt mede-eigenaar Dirk-Jan Janse. “Afhankelijk van de ligging van de wand worden ofwel bloeiende planten gebruikt of meer schaduwminnend groen afgewisseld met insectenhotels. Zodra de planten volgroeid zijn, is het resultaat een mooi groen en bloeiend geheel. Goed voor de insecten en de natuur, maar ook een stuk prettiger om naar te kijken.”

Terug naar overzicht

Wilt u weten hoe u kan bijdragen aan de biodiversiteit?

Neem contact met ons op